Požadavky na dlouhodobé rezervace na zimní období (říjen-duben) předkládejte na jednotném formuláři - k dispozici v recepci, nebo na www.tenishala.dobrany.cz - do 15.září příslušného roku.

http://www.dobrany.tenishala.cz/uploads/docs/zadost%20-%20rezervace.pdf